Arbetsplikt

Arbetsplikt för aktiva medlemmar

Alla aktiva medlemmar har en arbetsplikt om cirka 6 tim varje kalenderår.

Den som inte fullgör sin arbetsplikt innan årsskiftet debiteras en avgift för ej fullgjorda timmar.
Avgiften är för närvarande  2000:-/år

Följande är undantagna arbetsplikten: Ålderspensionärer året efter de fyllt 65 år samt under året nya medlemmar är befriade från avgiften. Vid delat båtägande gäller en arbetsplikt/båt.

Arbetsplikten kan fullgöras på ett antal olika sätt: Funktionärer valda av årsmötet ingående i styrelse, sektioner, revisorer eller valberedning. (Ev. utebliven insats av funktionär innebär att arbetsplikten återförs på aktuell medlem).

Uppdrag inom olika sektioner , kappseglingsfunktionär, vaktmästare m.fl fasta uppdrag.

Medlemmar som erhåller uppdrag initierade antingen genom egen förfrågan till sektionsansvarig eller genom att medlem med speciell kompetens kontaktas direkt eller efterfrågas via hemsidan, anslagstavla eller i häftet Aktuellt om Svearna för viss aktivitet eller tjänst.

Du är själv ansvarig för att du gör din arbetsinsats för klubben, så sitt inte och vänta på att du i sista skall kallas till ett uppdrag. Var aktiv och anmäl ditt intresse för att arbeta inom våra sektioner, antingen till styrelsen  eller direkt till våra sektionsansvariga.

Ta gärna initiativ för att öka klubbgemenskapen, förbättra våra gemensamma resurser eller bidra på annat sätt till klubben och dess verksamhet. Dessutom innebär eget arbete att klubben slipper köpa in tjänsterna  och vi därmed kan hålla avgifterna på en rimlig nivå.

Fasta uppdrag som återkommer årligen:

Arbetsdagar på varvet.
Det behövs 12 medlemmar att ordningsställa varvet inför stundande upptagningar.

Läs mer under fliken "varvet"

Vår och höststädning på Bubben

Kommande projekt inom vår sektioner:

Bubben 2024:

 • Våstädning 13 maj kl 09.00 - 14.00
 • Höststädning 5 oktober (alt. 21 sep.) Samling på slipen kl. 08.00
        Vill man så kan man ta egen båt till Bubben
        (Höststädning Max 10st först till kvarn gäller)
        Anmälan till intendent@svearna.nu

Bubben övrigt

 • Bygga ny sittbänk i bastun
 • Avspärrning på gräsmattan (östra sidan)
 • Iordningställa flytbryggan  (renskrapa och måla räcket)
 • Bygga förråd (herrarnas toa i klubbhuset)
 • Ta hand och kapa upp de träd som blåst ner
 • Tillfälliga arbeten läggs upp här och på startsida
 • Kontakta Intendenten om du vill göra din arbetsplikt på Bubben en viss dag