Avgifter varvet Skeppartorp

Avgifter varvet Skeppartorp 2024

 

Normal avgift: Bredd+1m x Längd+1m x 52kr

Alternativ avgift: Uppmätt area täckning x 52 kr (om täckning har större area än normal avgift)

I avgift ingår, Upptagning, vinterplats, iläggning, El för tex laddning (upptagning, sjösättning på ord dagar) samt tvätt på utsatt tvättdag/ar om behov finns.

 

Avgift utanför ordinarie dagar (per tillfälle)

Upptagning/sjösätting medlem, med båt på varvet 200 kr + ev avgift till förare.

Upptagning/sjösätting medlem, ej båt på varvet 400 kr + ev avgift till förare.

Upptagning/sjösättning ej medlem, 1000 kr + ev avgift till förare. (Ansvarsförsäkring skall uppvisas)

Tvätt medlem 200 kr + ev avgift till förare

Tvätt ej medlem 500 kr + ev avgift till förare

Avgift betalas genom swish till SSSv alt betalas in på SSSv konto. Styrks till förare innan. Båt och dag anges.

 

Båt på land på sommaren. (Under utredning)

Sommar 1: Halv normal avgift enligt ovan

Sommar 2-4: Hel normal avgift

Sommar 5-10: Dubbel normal avgift

Om medicinskt intyg eller motsvarande kan uppvisas kan undantag från avgift göras 1 år.

Kontroll av båtar på land sker 1 Juli. Om inget intyg eller motsvarande är tillhandahållet varvschef innan dess faktureras enligt ovan.

Inga filer hittades
Du har inte behörighet att se några filer.