Nyheter

Vårmöte 2024

 • 15 apr 2024

Vårmöte torsdag 25 april klockan 19:00


Plats: Jollebasen i Mälby, Skarvvägen 64436 Torshälla

 

 1. Mötet öppnas, godkännande av kallelsen

 2. Val av ordförande och sekreterare

 3. Val av justerare och rösträknare

 4. Föregående möte

 5. Rapporter från verksamhetsansvariga

 6. Fyllnadsval - Valberedning

 7. Nya medlemmar

 8. Övriga frågor

 9. Avslutning

 

Det bjuds på fika!

Efter mötet berättar Lars Bergkvist om SM-evenemanget på Bubben 1-4 augusti.


Välkomna!

Information från varvet

 • 28 feb 2024

Preliminära datum för sjösättning våren 2024

Börjar lördag 20 April och sedan varje lör/Sön/Tis tom 12 Maj

Var även uppmärksam på de nya riktlinjerna gällande sjösättning och ev avgifter.

Tjälen börjar gå ur och det är dags att kontrollera sina stöttor igen.

Städdagar på slipen är planerade i början av september, två vardagskvällar som vanligt. Mer info om det när vi vet mer om vädret.

Uppstartsträff båtsanering

 • 20 feb 2024

17/3 och 24/3 kl 15,00 på slipen Skeppartorp, arrangerar vi
uppstartträff för Dig som skall sanera Din båt.

Klicka på "Läs mer" för info