Styrelsen

Styrelsen 2024

 

Ordförande:  Daniel Serrander  ordforande@svearna.nu

Vice Ordgörande: Vakant

Ledamot (kassör): Patrik Wunderlich  kassor@svearna.nu

Ledamot (sekr): Malin Söderroos     sekreterare@svearna.nu

Ledamot (tävlingsled): Vakant   segling@svearna.nu

Ledamot (intendent): Tommy Rundin       intendent@svearna.nu

Ledamot (varvschef): Fredrik Birgersson   varvet@svearna.nu

Suppleant (ungdom): Karl Hammarkvist     ungdom@svearna.nu

Suppleant (vice sekr): Özyapar Ahmet

Suppleant (klubbmästare): Håkan Rundin  klubbmastare@svearna.nu