Styrelsen

Styrelsen 2024

 

Ordförande:  

Daniel Serrander  ordforande@svearna.nu

Vice Ordförande: 

Vakant

Ledamot (kassör): 

Patrik Wunderlich  kassor@svearna.nu

Ledamot (sekr):

Malin Söderroos     sekreterare@svearna.nu 070-713 20 79

Ledamot (tävlingsled):

Vakant   segling@svearna.nu

Ledamot (intendent): 

Tommy Rundin       intendent@svearna.nu 070-8135311

Ledamot (varvschef): 

Fredrik Birgersson   varvet@svearna.nu 076-1853324

Suppleant (ungdom): 

Karl Hammarkvist     ungdom@svearna.nu

Suppleant (vice sekr): 

Özyapar Ahmet

Suppleant (klubbmästare):

Håkan Rundin  klubbmastare@svearna.nu 072-1468022

Representant Mälby: Andreas Birgersson  070-4124302