Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2023 är följande efter beslut höstmöte 2020

Medlemsavgift

Aktiva inkl. fam                                         1100 kr

Aktiva pensionärer inkl. fam                  800 kr

Intressemedlemmar inkl. fam               300 kr

Passiva pensionärer inkl. fam               100 kr

Juniorer som inte är familjemedlem    100 kr

 

Som pensionär räknas man året efter man har fyllt 65 år.

Som senior räknas man från året efter man fyllt 18 till och med det år man fyller 65 år.

För alla familjemedlemmar inkl juniorer som ingår i familj där någon senior är medlem är avgiftsbefriande. Detta gäller även för ständiga medlemmar.

Som familjemedlem räknas personer under 18 år som har samma folkbokföringsadress som huvudmedlemmen.

 

Övriga avgifter

Bodar på slipen i Skeppartorp             100 kr

El på Bubben - hel säsong                     200 kr

El på Bubben - dygn                                 40 kr

Arbetsplikt                                             2000 kr

Arbetsplikt efter 30 nov                      2300 kr

Förseningsavgift                                       50 kr

 

Arbetsplikt gäller för alla aktiva som inte valda till någon funktion.
Pensionärer är arbetspliktbefriade.

Har inte arbetsplikten fullgjorts under året och ej betalats senast den 30 nov är arbetsplikten 2300 kr

 

Medlemsavgift och bodavgift skall erläggas senast den 31 mars.

 

Uppläggningsavgift

På slipen tillämpas ett kvatratmeterpris om 40 kr/kvm. Den räknas ut så att båtens längd + 1 meter x båtens bredd + 1 meter. Det vill säga har man en båt som är 10 meter lång och 3 meter bred blir kostnaden för vinterförvaring enligt följande.

(10 m + 1) x (3 m +1) = 44 kvm

44kvm a' 40 kr = 1760 kr

 

För de som har kvar båten på land över sommaren debiteras första året samma pris som för vinterförvaring sommrarna därefter det dubbla priset för vinterförvaring.

En inventering av sommarliggare görs den 1 juli. De som inte innan den 1 juli meddelat en godtagbar orsak till att man har kvar båten på land skall erlägga avgift för sommarförvaring.