Miljö och båtsanering

Allmän information om sanering av båtbottenfärger 

                                      

Som säkert bekant för alla båtägare anses fritidsbåtar målade med giftfärg som en miljöbelastning för Mälaren. Som åtgärd har myndigheterna infört krav på sanering för båtar med överstigande halter av gällande riktvärden. Under hösten 2020 och 2022 genomfördes mätningar på varven i Torshälla, båtar med överstigande halter av gift, fick ett föreläggande om sanering. Under tidens gång har kraven skärpts ytterligare, för båtar förorenade med koppar. Det ryktas eventuellt om att kraven för tenn, också kommer att skärpas.

Skulle den här informationen vara helt obekant för Dig, vad gäller båtsanering kan Du läsa mer på nätet vad det handlar om.  Referensvärde för koppar är max 1000 µg/cm2. Referensvärde för tenn är max100 µg/cm2. Överstiger Dins båts medelvärde 1000 för koppar och för tenn 100, måste Din båt saneras. För zink finns idag inget referensvärde. Miljökontoret kommer tills vidare att följa dessa värden.   Du finner din båts mätresultat under fliken Resultatbilaga XRF. Vi har valt att använda oss av varvsplatsnummer som ID med hänsyn till GDPR.  Om Du är osäker på Din båts värden skriv gärna till någon av miljöombuden.

Tillåten saneringsmetod

Båtbottenfärg har visat sig vara mycket farlig för miljön och hälsan, därför är kraven på att sanering utförs på korrekt sätt mycket viktigtVäljer Du att slipa bort färgen är kraven mycket noggranna, Du blir då tvungen att kapsla in hela båten och de maskiner Du använder måste vara H – märkta. Väljer Du däremot att använda det vi kallar för våt metod, färgborttagning med färgbortagningsmedel blir det lättare att följa kraven, och de sista färgresterna får Du slipa bort med godkänd slipmaskin. En metod vi rekommenderar.

Innan Du börjar sanera, måste Du läsa:  "Regler och instruktioner vid bottensanering” Du finner det dokumentet och flera andra viktiga dokument under fliken "Dokument" i menyn "Miljö och båtsanering" ovan.

 

Föreningens och båtägarens roll

Segelsällskapet Svearna är skyldiga att informera båtägarna om regler kring sanering och miljö. Föreningen är också skyldiga till att informera Eskilstuna miljökontor om vilka båtar som finns på slipen och vilka halter av gift som finns på dem. Båtägaren ansvarar för att ta del av information och regler som finns på föreningens hemsida, under rubriken ”miljöregler”. Båtägaren ansvar själv för att anmäla sig till eventuella mätningar.

Bra att känna till

Planerar Du att sanera Din båtbotten, fast den är godkänd vill vi att Du anmäler det till miljöombudet, utifall referensvärdena skulle ändras. Funderar Du på att byta båt kontrollera om det finns ett intyg på att den är kontrollmätt eller sanerad. Är Du ny medlem eller bara bytt båt är Du skyldig att informera föreningens miljöombud om vilken färg som finns på Din båt.