Arbeten att göra på varvet

Vill du göra arbetsplikt på slipen?

Det kan dels göras på våra två kvällar i början av september då vi rensar sjögräs och snyggar till. Det kan även göras efter kontakt med Varvsansvarig Fredrik Birgersson. Nedan exempel på saker som just nu behöver göras.

* Förstärkning av staket runt gånggrinden

* Se över bryggorna, antingen byta ut några plankor alternativt förstärka dem underifrån

* Smörjning/genomgång av mastkran 

* Se om vi kan göra något skydd över Lotta när hon ligger i vattnet.

* Montera dit fler förtöjningsögglor på bryggan