Nyheter

Bubben i oktober

  • 25 okt 2023

Fortfarande är det några medlemmar som besöker bubben.

Femkamp, bastu och mat i klubbhuset.Höstmöte 7 November

  • 23 okt 2023

Höstmöte 7 november klockan 19:00
Plats: Vilsta Sporthotell

1. Mötet öppnas, godkännande av kallelsen

2. Val av ordförande och sekreterare

3. Val av justerare och rösträknare

4. Föregående möte

5. Rapporter från verksamhetsansvariga, budget 2024 av kassören

6. Beslut om avgifter för 2024

     a, Arbetsplikt

     b, Medlemsavgift

7. Varvsavgift

8. Fyllnadsval - Valberedning

9. Nya medlemmar

10. Övriga frågor

11. Avslutning med fika

 

 

Upptagning 21/10 Svearnas slip

  • 15 okt 2023

Lördag den 21/10 så kommer hela bryggan vid mastkran och traktorn vara bokade för upptagning av 6st båtar med mobilkran.

Tid: 08.00-13.00