Höstmöte 7 November

  • 23 okt 2023

Höstmöte 7 november klockan 19:00
Plats: Vilsta Sporthotell

1. Mötet öppnas, godkännande av kallelsen

2. Val av ordförande och sekreterare

3. Val av justerare och rösträknare

4. Föregående möte

5. Rapporter från verksamhetsansvariga, budget 2024 av kassören

6. Beslut om avgifter för 2024

     a, Arbetsplikt

     b, Medlemsavgift

7. Varvsavgift

8. Fyllnadsval - Valberedning

9. Nya medlemmar

10. Övriga frågor

11. Avslutning med fika