Klubbmästerskapen 2023

Resultat Klubbmästerkapen 2023 (pdf-fil)
 

( Seglingsbeskrivning för utskrift )

Vi kommer att utse en totalvinnare och två klubbmästare. Pris kommer också att delas ut till bästa kvinnliga prestation ”Best Lady” och bäste veteran. Prisutdelning - snarast efter att resultaten är uträknade.                                                                                                                                                         

1 Regler

1.1 Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna 2021-2024  inklusive Appendix S,                                                                                                                   

1.2 Svenska Seglarförbundets SRS -regler 2022 samt dessa seglingsföreskrifter.                                                                                                                 

1.3 SRS – tal för shorthand tillämpas.

1.4 För att delta i klassen ”bäste veteran”, måste Du vara 65 år fyllda och vara rorsman.           

1.5 Upphinnande båt får inte förhindras att passeras. Framförvarande båt håller tillbörligkurs.                                                                                                 

2 Villkor för att delta

2.1 Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Tävlande deltar i tävlingen helt på egen risk.

2.3 Tävlande medger genom anmälan att SSSv/TSS får lägga ut bilder och resultat på internet.

 

2.4 Tid multiplicerad med båtens SRS – tal vilket ger korrigerad tid. Lägsta beräknade tid vinner.

 

3 Program/genomförande   

3.1 Kl.10:00-10:45 anmälan /registrering i klubbhuset på Lövskär.

Pris för att delta 65 kr, betalas i samband med anmälan.

3.2 10:45-11:00 skepparmöte i klubbhuset.

3.3 Kappseglingsbanan visas vid anmälan/registreringen.

3.4 12.00 tidigast start för första båt.

 

3.5 Startförfarande

När tiden är inne för respektive båt att starta, hålls flagga N  i lodrätt läge från att ha varit i vågrätt läge.

Passerar Du linjen för tidigt, visas flagga X  på startbåten, samt ljudsignal. Du blir då tvungen att vända om och segla över startlinjen igen.

3.6 Mål utgörs av funktionärsbåt och boj med flaggor på.

3.7 Prisutdelning snarast efter att resultaten är uträknade. Priser kommer att delas ut till totalvinnaren, klubbmästarna, Best Lady och Bäste Veteran.

Varmt välkomna!