Reparationsarbete Torshälla Slipen

  • 6 aug 2023

Under vecka 34 och 35 så kommer kommunen reparera rampen på slipen.
Det gör att det under den perioden inte finns möjlighet att sjösätta eller ta upp båtar.

/ Styrelsen