Uppstartsträff båtsanering

  • 20 feb 2024

17/3 och 24/3 kl 15,00 på slipen Skeppartorp, arrangerar vi
uppstartträff för Dig som skall sanera Din båt.

Klicka på "Läs mer" för info

Uppstartsträff båtsanering

17/3 och 24/3 kl 15,00 på slipen Skeppartorp, arrangerar vi
uppstartträff för Dig som skall sanera Din båt. Vi kommer informera
om vilka regler som gäller vid sanering, fotografera båten samt
upprätta en båtjournal, något som Du måste göra innan Du börjar.
Kan Du inte någon av datumen, kontakta oss i alla fall, så försöker vi
hitta en annan tid till Dig.


För att kunna sjösätta nästa år, måste de båtar som fått föreläggande
om sanering, efter mätningarna 2020 0ch 2022 vara klara eller
påbörjade
Du anmäler Dig till träffen genom att skriva till
anders.sundstrom@eem.se märk Ditt brev med ”uppstartsträff”.

Att tänka på
Är Du osäker på om Din båt är godkänd eller inte! Skriv till
anders.sundstrom@eem.se så hjälper vi Dig att kontrollera.
Har Din båt blivit godkänd vi mätningen, så är den kanske inte det i
morgon! Kraven har skärpts under resans gång, och vi väntar
fortfarande på riktvärden för zink. Oavsett om Din båt har blivit
godkänd vid mätning, vill vi att Du kontaktar oss ifall Du skall sanera
Din båt från färg.


Vill Du läsa mer om båtsanering, så finner Du mer information på
klubbens hemsida.


Bästa hälsningar Anders